مشاوره حقوقی درباره سوء‌ پیشینه کیفری )سوء سابقه(

🔻برخلاف تصورات رایج، تمام محکومیت‌های کیفری دارای مجازات‌های تبعی نیستند. هر جرمی که در دایره‌ٔ محکومیت موثر کیفری نباشد، اگر چه در پیشینه‌ٔ کیفری مرتکب درج می‌شود اما در گواهی‌های صادره از مراجع قانونی ذکر نخواهد شد. یعنی تمام مجرمان از ایفای برخی مشاغل محروم نیستند. 🔻از مهم‌ترین اتفاقاتی که پس از مجازات مجرم رخ می‌دهد، برچسبی است که افراد جامعه به او می‌زنند، برچسبی که در زبان عامه به آن «سابقه‌دار» می‌گویند. 🔻 این لقب باعث می‌شود زندگی مجرم پس از مجازات دستخوش تغییرات زیادی شود و حتی او را به سمت ارتکاب جرم دوباره سوق دهد. تصور اشتباه مردم از سوء پیشینه کیفری عامه‌ٔ مردم تصور می‌کنند فردی که مرتکب جرم می‌شود، غیرقابل اعتماد است و باید از جامعه طرد شود. 🔻افرادی که باید منزوی شوند و سهم زیادی از جامعه نداشته باشند. اغلب مردم معتقدند که وقتی کسی در مراجع کیفری محکوم می‌شود، صلاحیت تصدی شغل را از دست می‌دهد.